Všeobecné informace

Datum konání:
11. ledna 2022
Místo konání:
online na www.pragueangio.eu
pořádá:
Česká angiologická společnost ČLS JEP a GALÉN - SYMPOSION s.r.o.
pod odbornou záštitou II. interní kliniky kardiologie a angiologie VFN
Akce bude realizována online distanční formou.

Vzdělávací akce je určena pouze pro odbornou veřejnost.

Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.