Všeobecné informace

pořádá
Nadační fond VFN

pod odbornou záštitou
II. interní kliniky VFN
a České angiologické společnosti ČLS JEP


Vzdělávací akce č. 100988 je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a ohodnocena 4 kreditními body.

Certifikáty si budete moci vyzvednout od středy 6. 1. od 12.00 hod. na adrese www.gsymposion.cz/certifikat.

Váš kód pro sledování kongresu je rovněž kódem pro vyzvednutí certifikátu.

Stažení certifikátu je podmíněno on-line sledováním semináře v čase živého vysílání.

Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.